Samarbetet kring Bredband i södra Hälsingland tar nya former

År 2005 bildade Helsinge Net och Söderhamn Nära det gemensamt ägda driftbolaget IT-Hälsingland. Iden var att samordna resurser för att erbjuda en ännu bättre produkt för företag och privatpersoner i Södra Hälsingland. Efter fem framgångsrika år av kraftig expansion i båda bolagen, står vi idag inför nya utmaningar där utbyggnaden av fiber till villor och flerfamiljshus är en viktig del. För att lyckas bedömer vi att vårt samarbete behöver ta nya former, med fokus på lokal närvaro och service i respektive kommun/Stadsnät.

Med ökad lokal fokus kommer också skillnader i hur kunder i respektive kommun/Stadsnät ser på just sina behov och vilka tjänster som efterfrågas. För att du på ett enkelt sätt skall se vad som gäller där du bor, så presenteras från och med 1:a januari våra stadsnät på separata hemsidor. Bor du i Söderhamns kommun kan du surfa in på www.soderhamnnara.se och bor du i Bollnäs, eller Ovanåkers kommun så surfar du in på www.helsingenet.se. Klicka på respektive knapp här på sidan för att snabbt komma vidare till rätt hemsida.

 

bildtitelbildtitel